กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวภิญญามาศ  แก้วสว่าง (080-173438)
นางสาวภิญญามาศ แก้วสว่าง (080-173438)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภิญญามาศ  แก้วสว่าง
นางสาวภิญญามาศ แก้วสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอธิติยา  ยะมะหาร
นางสาวอธิติยา ยะมะหาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จสต.เดชบดินทร์  ชื่นสว่าง
จสต.เดชบดินทร์ ชื่นสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวุฒิชัย  ไชยเชษฐ์
นายวุฒิชัย ไชยเชษฐ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายประยุทธ์   คำพะนา
นายประยุทธ์ คำพะนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายชัยภัทร  ศรีพรหม
นายชัยภัทร ศรีพรหม
พนักงานขับรถยนต์
นายเหลือ   นาเนตร
นายเหลือ นาเนตร
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญช่อ  เศษเสาร์
นายบุญช่อ เศษเสาร์
นักการภารโรง
นางพันทนา  กล้วยทอง
นางพันทนา กล้วยทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.