กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการออนไลน์ผ่าน google form องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
 
027 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy
027 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy
 ช่องทางการตอบแบบสอนถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
ช่องทางการตอบแบบสอนถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
 
โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.บัวเชด  ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.บัวเชด ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ อบต.บัวเชด    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ อบต.บัวเชด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
 
[ 27-05-2567] โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านกระทม หมู่ที่ ๖ ซอยนายจตุพัฒน์ เครือแก้ว ...   doc120240527151730.pdf 
[ 26-04-2567] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒ หน้าบ้านนายบรรจงไปบ้านนายสมโภค ...   doc120240426112700.pdf 
[ 22-04-2567] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒ บ้านออด หมู่ที่่ ...   doc120240422132212.pdf 
[ 10-04-2567] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านพรสุขไปหนองแส   doc120240410152859.pdf 
[ 29-03-2567] การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   doc120240404153136.บัวเชด อ 
[ 15-03-2567] รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566   doc120240315102722.pdf 
[ 14-03-2567] โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านนายตึ๋ง ...   doc120240314105816.pdf 
[ 12-03-2567] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านออด หมู่ที่ ๑๑ ซอยข้างโรงเรีย   doc120240312105415.pdf 
[ 07-03-2567] โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก สี่แยกทางไปเล้าไก่ประดับสุข หมู่ที่ ...   doc120240307104506.pdf 
[ 07-03-2567] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาปิม หมู่ที่ ๕ คอสะพานฝั่งทิศใต้หมู่บ้าน ...   doc120240307104403.pdf 
 
[ 04-06-2567] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)   doc120240611145322.pdf 
[ 02-05-2567] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (เมษายน67)   doc120240517112753.pdf 
[ 17-04-2567] ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.67   doc120240607113200.ค 
[ 05-04-2567] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง   doc120240423102850.pdf 
[ 01-04-2567] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   doc120240409145510.pdf 
[ 21-03-2567] ประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120240321154325.pdf 
[ 08-03-2567] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2567 (แบบ สขร.1) ...   doc120240321154141.1) 
[ 18-01-2567] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120240118134434.pdf 
[ 15-12-2566] รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...   doc120231215155843.pdf doc220231215155843.pdf 
[ 15-12-2566] การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567   doc120231215161901.pdf doc220231215161901.pdf doc320231215161901.pdf doc420231215161901.pdf 
 
[ 09-02-2567] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2567   doc120240306112030.pdf 
[ 00-00-543] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่1,2   doc120230512103029.ค doc220230512103029.pdf 
 
 
 
    ขอความอนุเคราะ์ตัดกิ่งไม้... [นายจักพงษ์ จันเทศ ]   (อ่าน : 47/ ตอบ : 0)
    ทดสอบตั้งกระทู้... [ดดดดดดดดดดด]   (อ่าน : 23/ ตอบ : 1)
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.