กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
สมาชิกสภา
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายรุ่ง ภูผา
นายรุ่ง ภูผา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเชด
นายรีย์ ราชรักษ์
นายรีย์ ราชรักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายรุ่ง ภูผา
นายรุ่ง ภูผา
สมาชิกสภา อบต. ม.1
นางอุไร สระแก้ว
นางอุไร สระแก้ว
สมาชิกสภาฯ อบต. ม.2
นายน้อย มาลาศรี
นายน้อย มาลาศรี
สมาชิกสภา อบต ม.3
นายเสน่ห์ เพ็ชรประโคน
นายเสน่ห์ เพ็ชรประโคน
สมาชิกสภา ม.4
นายวิวัฒน์ แก้วดี
นายวิวัฒน์ แก้วดี
สมาชิกสภา อบต ม.5
นางเดือน สิงห์สาด
นางเดือน สิงห์สาด
สมาชิกสภา อบต ม.6
นางสุทัศน์ ยอดอาจ
นางสุทัศน์ ยอดอาจ
สมาชิกสภา อบต.ม.8
นายชวาน จันทะมล
นายชวาน จันทะมล
สมาชิกสภา อบต.ม.9
นายรีย์ ราชรักษ์
นายรีย์ ราชรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.10
นางสาวธัญชนก สารัตน์
นางสาวธัญชนก สารัตน์
สมาชิกสภา อบต.ม.11
นายชุมนุม จิตรสะอาด
นายชุมนุม จิตรสะอาด
สมาชิกสภา อบต.ม.12
นายสรร ไชยสอน
นายสรร ไชยสอน
สมาชิกสภา อบต.ม.13
นายวัชรญาณ ไชยทอง
นายวัชรญาณ ไชยทอง
เลขานุการสภาฯ อบต.บัวเชด
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.