กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  doc120240611145322.pdf   04-06-2567  1  1
2   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (เมษายน67)  doc120240517112753.pdf   02-05-2567  4  1
3   ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค.67  doc120240607113200.ค   17-04-2567  2  
4   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  doc120240423102850.pdf   05-04-2567  10  
5   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  doc120240409145510.pdf   01-04-2567  8  
6   ประกาศ การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240321154325.pdf   21-03-2567  24  6
7   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2567 (แบบ สขร.1)  doc120240321154141.1)   08-03-2567  13  
8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240118134434.pdf   18-01-2567  22  
9   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120231215155843.pdf doc220231215155843.pdf   15-12-2566  37  1
10   การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  doc120231215161901.pdf doc220231215161901.pdf doc320231215161901.pdf doc420231215161901.pdf   15-12-2566  42  44
11   ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ  doc120231010092351.pdf   02-10-2566  29  35
12   ประกาศกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน  doc120231010092150.pdf   02-10-2566  45  1
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566  doc120231010092106.pdf   02-10-2566  25  
14   รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230925104246.pdf   01-09-2566  39  
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566  doc120230818125927.pdf   04-08-2566  56  3
16   เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120240315115900.pdf   11-07-2566  9  1
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง  doc120230807145159.pdf   07-07-2566  52  
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566  doc120230615095948.pdf   06-06-2566  137  5
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566  doc120230601132028.pdf   08-05-2566  152  
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565  doc120230117145920.pdf   03-01-2566  186  5
21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565  doc120230117145813.pdf   01-12-2565  204  4
22   เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120240315115944.pdf   01-11-2565  11  3
23   รายงานสรุปผล สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2565  doc120221207145508.pdf   01-11-2565  222  3
24   โครงการก่อสร้าง คศล. ศพด. บ้านปะเดียก หมู่8  doc120221025120128.pdf doc220221025120128.pdf   25-10-2565  234  6
25   แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566  doc120240316172857.pdf   17-10-2565  5  
26   รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120221102120633.pdf   17-10-2565  256  12
27   ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คศล. เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่4 บ้านหมื่นสังข์  doc120221010094324.pdf doc220221010094324.pdf   07-10-2565  266  5
28   รายงานการรับเงิน จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221214151022.pdf   04-10-2565  191  4
29   ประกาศผู้ชนะการจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565  doc120221102120549.pdf   03-10-2565  237  7
30   ประกาศกำหนดมาตรการประหยัดน้ำมัน  doc120221018105310.pdf   03-10-2565  253  3
31   ประกาศกำหนดกฏเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ  doc120221018105223.pdf   03-10-2565  239  3
32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565  doc120221018104938.pdf   03-10-2565  248  
33   โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 1,3,4,5,8,10,11 (ต่อ)  doc120220916110833.pdf   13-09-2565  261  3
34   โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 1,3,4,5,8,10,11  doc120220916110728.pdf doc220220916110728.pdf doc320220916110728.pdf doc420220916110728.pdf doc520220916110728.pdf doc620220916110728.pdf   13-09-2565  272  18
35   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120220912140844.pdf   09-09-2565  263  3
36   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565  doc120221018104848.pdf   01-09-2565  228  
37   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220920095637.pdf   31-08-2565  262  6
38   ประกาศผู้ชนะการจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565  doc120221018105103.pdf   01-07-2565  242  4
39   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยบริการประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221207150013.pdf   04-01-2565  198  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.