กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านกระทม หมู่ที่ ๖ ซอยนายจตุพัฒน์ เครือแก้ว  doc120240527151730.pdf   27-05-2567  6  1
2   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒ หน้าบ้านนายบรรจงไปบ้านนายสมโภค  doc120240426112700.pdf   26-04-2567  13  2
3   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒ บ้านออด หมู่ที่่ ๑๑ ตำบลบัวเชด  doc120240422132212.pdf   22-04-2567  13  1
4   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านพรสุขไปหนองแสง  doc120240410152859.pdf   10-04-2567  15  
5   การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566  doc120240404153136.บัวเชด อ   29-03-2567  10  
6   รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120240315102722.pdf   15-03-2567  11  1
7   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓ เส้นบ้านนายตึ๋ง สืบสาน  doc120240314105816.pdf   14-03-2567  11  1
8   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านออด หมู่ที่ ๑๑ ซอยข้างโรงเรียน  doc120240312105415.pdf   12-03-2567  15  
9   โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก สี่แยกทางไปเล้าไก่ประดับสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านออด  doc120240307104506.pdf   07-03-2567  15  
10   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาปิม หมู่ที่ ๕ คอสะพานฝั่งทิศใต้หมู่บ้าน  doc120240307104403.pdf   07-03-2567  24  
11   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาท หมู่ที่ ๓ ซอยนางปัทมา ปานทอง  doc120240305090925.pdf   05-03-2567  7  
12   โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นชำรุด หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสนุก  doc120240220100418.pdf   20-02-2567  7  
13   ช่องทางการตอบแบบสอนถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567  doc120240219153343.jpg   19-02-2567  8  1
14   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวเชด หมู่ที่ ๑ ไปหนองกระเทียม  doc120240206084151.pdf   06-02-2567  18  
15   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  doc120240207134137.pdf   31-01-2567  17  1
16   แผ่นพับแนะนำภาษีป้าย  doc120240207134022.pdf   31-01-2567  18  1
17   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะเดียก หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านตาสันต์  doc120240125090558.pdf   25-01-2567  26  1
18   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  doc120240118140207.pdf   18-01-2567  21  
19   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  doc120240103151127.pdf   03-01-2567  16  
20   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกคุ้ม 5 ทางไปชลประทานบ้านออด หมู่ที่ ๑๑  doc120231218145646.pdf   18-12-2566  30  2
21   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองไปทางทิศเหนือไปทุ่งนาบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๐  doc120231212110421.pdf   12-12-2566  31  2
22   โครงการซ่อมแซมถนนดินไปทางทิศใต้ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ จุด  doc120231130140220.pdf   30-11-2566  22  3
23   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ เส้นบ้านปราสาท  doc120231122150014.pdf   22-11-2566  56  40
24   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพรสุข หมู่ที่ ๑๒ เส้นหนองแสง-หนองขาม  doc120231121093622.pdf   21-11-2566  22  47
25   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเส้นรอบหมู่บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒  doc120231121093431.pdf   21-11-2566  16  46
26   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ ด้านทิศเหนือโรงน้ำแข็ง  doc120231121093319.pdf   21-11-2566  18  42
27   ประกาศรับสมัรบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120231031152941.pdf   31-10-2566  45  83
28   รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567  doc120231030141410.pdf   30-10-2566  23  40
29   แผนดำเนินการ ปีงบประมาณ 2567  doc120231026142628.pdf   26-10-2566  30  50
30   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยโดนตา-คุ้มอ่างเบง  doc120231024130947. BK m9   24-10-2566  47  17
31   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านนายเอี้ยง เฉลียวฉลาด  doc120231024130828. BK m11   24-10-2566  18  
32   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าบ้านนายประดิษฐ์ เอกลาบ หมู่ที่ 8  doc120231024130655.BK m8   24-10-2566  20  
33   แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120231018110820.pdf   16-10-2566  25  17
34   โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านออด หมู่ที่ ๑๑ ซอยข้างโรงเรียน  doc120230907101048.pdf doc220230907101048.pdf   07-09-2566  29  24
35   โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ ซอยตะวันออกหมู่บ้านเลียบคลองไปทางทิศเหนือ  doc120230904153315.pdf doc220230904153315.pdf   04-09-2566  32  19
36   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ ซอยโรงเตา  doc120230828154824.pdf doc220230828154824.pdf   28-08-2566  83  17
37   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒ เส้นจากหน้าวัดไปหนองคู  doc120230828154737.pdf doc220230828154737.pdf   28-08-2566  41  15
38   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเดียก หมู่ที่ ๘  doc120230828154558.pdf doc220230828154558.pdf   28-08-2566  39  16
39   โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกข้ามคลองธรรมชาติเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านตาปิม  doc120230825141216.pdf   25-08-2566  73  15
40   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายกลางหมู่บ้าน  doc120230823140906.pdf   23-08-2566  44  
41   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าช้า บ้านแสนสนุก หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสนุก  doc120230721144750.pdf doc220230721144750.pdf   21-07-2566  54  18
42   โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ด้านซ้าย ขวา ด้านหลัง  doc120230721111740.pdf doc220230721111740.pdf   21-07-2566  45  
43   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสังข์  doc120230711162041.pdf   11-07-2566  83  15
44   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองไปทางทิศเหนือไปทุ่งนาบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 10  doc120230711152724.pdf   11-07-2566  44  17
45   care plane long term care ปี2565  doc120230707141042.pdf   07-07-2566  71  15
46   ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2566  doc120230706162100.pdf   06-07-2566  91  15
47   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 3 (เมษายน-มิถุนายน2566)ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120230707104032.pdf   03-07-2566  68  
48   กำหนดขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  doc120230707104757.pdf doc220230707104757.pdf doc320230707104757.pdf doc420230707104757.pdf   30-06-2566  86  
49   โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเส้นภายในหมู่บ้านปราสาท หมู่ที่ ๓  doc120230615104303.pdf   15-06-2566  130  
50   โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  doc120230530110427.pdf   30-05-2566  138  15
51   โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖  doc120230515143546.01   15-05-2566  99  
52   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงน้ำแข็งด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านบัวเชด  doc120230515112402.01   15-05-2566  102  
53   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าบ้านนายเชย หมู่ที่ ๙ บ้านแสนสนุก ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  doc120230411113622.M9   11-04-2566  108  18
54   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะเดียก หมู่ที่ ๘  doc120230404100115.01 M   04-04-2566  82  17
55   ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด    20-03-2566  68  
56   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านออด หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ จุด  doc120230317102814.pdf   17-03-2566  121  18
57   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านกระทม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ จุด  doc120230317102651.pdf   17-03-2566  113  15
58   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อระบายน้ำ บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด  doc120230317102625.pdf   17-03-2566  119  16
59   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  doc120240315144050.pdf   15-03-2566  6  1
60   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดไปโรงปุ๋ย หมู่ที่ 2 บ้านบัวขุนจง ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  doc120230308140339.pdf   08-03-2566  116  23
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.