กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________
027 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy
[23-02-2024]   027 การสร้างวัฒนธรรม No gift policy 
 ช่องทางการตอบแบบสอนถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
[19-02-2024]   ช่องทางการตอบแบบสอนถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567  
โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.บัวเชด  ประจำปีงบประมาณ 2567
[07-02-2024]   โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.บัวเชด ประจำปีงบประมาณ 2567 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ อบต.บัวเชด    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[04-01-2024]   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ อบต.บัวเชด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2568
[10-10-2023]   ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2568  
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2566
[11-08-2023]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2566 
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบัวเชด ต้านยาเสพติด (องค์การบริหารส่วนตำบลบัเชด ร่วมกับ เทศบาลตำบลบัวเชด) ปี 2566
[27-02-2023]   ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบัวเชด ต้านยาเสพติด (องค์การบริหารส่วนตำบลบัเชด ร่วมกับ เทศบาลตำบลบัวเชด) ปี 2566 
วันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566
[19-01-2023]   วันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565
[10-09-2022]   โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
[20-06-2022]   ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ   ประจำปีงบประมาณ 2565
[05-05-2022]   โครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง ประจำปีงบประมาณ 2565
[25-04-2022]   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปะจำปี 2565
[10-04-2022]   โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปะจำปี 2565 
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
[20-06-2020]   โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.